CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở giao dịch : 162A Phan Châu Trinh - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Hotline : 0236.3565858 - 3.816643       Fax : 0236.3561499

Giới thiệu

Thông báo - tin tức

Công trình tiêu biểu

Giới thiệu chung

Lễ ra quân đầu năm 2017

Lễ ra quân đầu năm 2017

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng

Xem thêm...

Giới Thiệu Chung

Xem thêm...