CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở giao dịch : 162A Phan Châu Trinh - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Hotline : 0236.3565858 - 3.816643       Fax : 0236.3561499

Thông báo - tin tức

Công trình tiêu biểu

LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Hạ tầng Đà Nẵng

Địa chỉ: 162A  Phan Châu Trinh, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Số điện thoai: (0236 3.565858 - (0236) 3.816.643

Số Fax: (0236)3.561651

Website: www.dcid.vn

Email: info@dcid.vn