CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở giao dịch : 162A Phan Châu Trinh - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Hotline : 0236.3565858 - 3.816643       Fax : 0236.3561499

Lĩnh vực hoạt động

Thông báo - tin tức

Công trình tiêu biểu

Tư vấn xây dựng

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu; Thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán công trình...

(Dữ liệu thử nghiệm)