CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở giao dịch : 162A Phan Châu Trinh - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Hotline : 0236.3565858 - 3.816643       Fax : 0236.3561499

Lĩnh vực hoạt động

Thông báo - tin tức

Công trình tiêu biểu

Kinh doanh dịch vụ

Kinh doanh nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Kinh doanh vận tải...

(Dữ liệu thử nghiệm)