CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở giao dịch : 162A Phan Châu Trinh - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Hotline : 0236.3565858 - 3.816643       Fax : 0236.3561499

Lĩnh vực hoạt động

Thông báo - tin tức

Công trình tiêu biểu

Kinh doanh dịch vụ

Cho thuê cẩu tháp

Cho thuê cẩu tháp

Hiện nay, Công ty Cổ Phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng

Xem thêm...

Kinh doanh cơ sở hạ tầng

Kinh doanh cơ sở hạ tầng

Kinh doanh nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Kinh doanh vận tải...

Xem thêm...