CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở giao dịch : 162A Phan Châu Trinh - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Hotline : 0236.3565858 - 3.816643       Fax : 0236.3561499

Tin tức

Thông báo - tin tức

Công trình tiêu biểu

Tin công ty

DCID tổ chức Đại hội cổ đông và HN Người lao động năm 2019

Ngày 06/03/2019

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông và Hội nghị Người lao động năm 2019

      Sáng ngày 26/02/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường tầng 3 Trụ sở làm việc Công ty, địa chỉ tại 162A Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Về dự Đại hội có ông Trần Phước Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; các Ông, bà thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát cùng sự có mặt đông đủ của quý vị cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự đại diện cho 98,95% vốn điều lệ.
      Tại Đại hội cổ đông năm 2019, thay mặt Hội đồng Quản trị, Đ/c Trần Phước Tuấn báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua:
      - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
      - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
      - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
      - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
      - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.
      - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
      - Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
      Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

 

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội Cổ đông năm 2019

 

 

 

 

 

 

      Tiếp theo Đại hội Cổ đông, vào lúc 09 giờ 30 phút, cùng ngày Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019.

 

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC