CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở giao dịch : 162A Phan Châu Trinh - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Hotline : 0236.3565858 - 3.816643       Fax : 0236.3561499

Tuyển dụng

Thông báo - tin tức

Công trình tiêu biểu

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Ngày 18/04/2019

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng, cần tuyển

Xem thêm...

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Ngày 21/06/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng, cần tuyển:

Xem thêm...

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Ngày 22/03/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng cần tuyển:

Xem thêm...

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng

Ngày 25/10/2017

Thông tin tuyển dụng.

Xem thêm...

Thông tin tuyển dụng

Ngày 25/08/2017

Xem thêm...