Hotline: 0236561651 | Email: dcid1993@gmail.com
Tin nổi bật
DCID khen thưởng cho các tập thể điều hành thi công Hạng mục Tòa nhà Văn phòng ICT 2 DCID tổ chức cất nóc Tòa nhà văn phòng ICT 2 thuộc công trình Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động Công ty năm 2021 Lễ ra quân đầu năm 2021 tại công trình Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) Khánh thành Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng DCID – Tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên Quý IV năm 2020. DCID trúng thầu và triển khai thi công công trình mới Đại hội Chi bộ cơ sở Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trang chủ Dự án Xây dựng Nhà chợ chính, chợ phụ và các hạng mục phụ trợ – Chợ Cẩm Lệ