Sự hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng được hình thành và phát triển từ Xí nghiệp Xây lắp và phục vụ việc làm Thanh niên xung phong Đà Nẵng – Trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 137/QĐ- UB ngày 15 tháng 02 năm 1993 V/v Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện chủ trương của chính phủ và tình hình thực tế tại đơn vị, Công ty đã trải qua việc phát triển, hình thành sáp nhập, hợp nhất Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Quảng Nam – Đà Nẵng và Công ty Xây dựng Đà Nẵng và Công ty phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ các khu công nghiệp thành Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng. Các Công ty trên tiền thân đều có quá trình sản xuất kinh doanh gắn liền với quá trình phát triển kinh tế ngành công nghiệp xây dựng.

Sau khi sáp nhập, hợp nhất,  Công ty Xây dựng & Phát triển hạ tầng Đà Nẵng đã biết phát huy thế và lực mới để tổ chức SXKD, Công ty tiếp tục đầu tư trang thiết bị thi công và tuyển dụng thêm lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật năng động và đội ngũ công nhân kỹ thuật giỏi nghề, thạo việc, tạo đà chủ động cho Công ty khẳng định thị trường với các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hiện chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH MTV và tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty đã được các Sở ban ngành tạo điều kiện đã từng bước thực hiện các chủ trương đã đề ra, cụ thể ngày 11/6/2010 UBND thành phố đã ra quyết định số 4386/QĐ – UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Xây dựng và PTHT Đà Nẵng thành Công ty TNHH MTV Xây dựng và PTHT Đà Nẵng.

Thực hiện Nghị định số 59/2011/ NĐ –CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100 vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Ngày 26/6/2013 UBND thành phố đã ra quyết định số 4420/ QĐ – UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng. Sau khi thành lập, Công ty Cổ phần đã xây dựng các mục tiêu chính sau đây:

+ Tập trung xây dựng chuẩn hoá hoạt động Công ty Cổ phần theo cơ chế đầu tư  vốn, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, liên tục phát triển và hoàn thiện về con người và năng lực làm việc, nâng cao chuyên môn nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, đảm bảo mục tiêu chung của doanh nghiệp là hiệu quả, phát triển bền vững tạo tiền đề vật chất nền tảng để đến những năm tiếp theo xây dựng Công ty Cổ phần mạnh về các lĩnh vực sau:
a/ Kinh doanh xây lắp theo hướng nhà thầu chuyên nghiệp, có đầy đủ máy móc thiết bị, tiền vốn, bộ máy quản lý tổ chức xây lắp các công trình phức tạp và chấy lượng cao.
b/ Đầu tư kinh doanh các dự án Bất động sản, kinh doanh nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị, chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng.
c/ Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.

Từ khi thành lập đến nay Công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời Công ty đã thi công nhiều công trình phức tạp yêu cầu về mỹ, kỹ thuật cao và quy mô lớn cũng như tiến độ thi công, đặt biệt là công tác chuẩn bị xây dựng và giải phóng mặt bằng, các thủ tục chuẩn bị xây dựng…. Công ty hiện có tiềm năng cơ sở vật chất vững vàng, có đội ngũ CBCNV đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm quản lý và tổ chức thi công những công trình lớn.