Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ thi công xây dựng các công trình và hạng mục công trình theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty gồm có:

1/ Xí nghiệp xây dựng Hoà Hải:

 • Địa chỉ: 514 Lê Văn Hiến – Phường Hoà Hải – Quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511.3469227 – 0511.3956459

2/ Đội xây dựng số 16:

 • Địa chỉ: Tổ 89 – Phường Hoà Minh – Quận Liên Chiểu – TP ĐN
 • Đội trưởng: Võ Đức Tùng – Kỹ sư điện
 • Điện thoại: 0983.303129

3/ Đội xây dựng số 20:

 • Địa chỉ: 100 Kỳ Đồng – Quận Thanh Khê – TPĐN
 • Đội trưởng: Đặng Quang Long – Cử nhân kinh tế
 • Điện thoại:0913.457769

4/ Đội xây dựng số 22:

 • Địa chỉ: 100 Lương Nhữ Hộc – Quận Hải Châu- TPĐN
 • Đội trưởng: Lê Văn Chiến – Kỹ sư xây dựng
 • Điện thoại:0913.427315

5/ Đội xây dựng số 25:

 • Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ- TPĐN
 • Đội trưởng: Mai Phước Vũ – Quản lý
 • Điện thoại:0913403998

6/ Đội xây dựng số 26:

 • Địa chỉ: 363 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu- TPĐN
 • Đội trưởng: Lê Hữu Phú – Kỹ sư xây dựng.
 • Điện thoại:0903576517