Hotline: 0236561651 | Email: dcid1993@gmail.com
Tin nổi bật
Khánh thành Công trình Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng DCID ra quân đầu năm Nhâm Dần 2022 tại các công trình DCID khen thưởng cho các tập thể điều hành thi công Hạng mục Tòa nhà Văn phòng ICT 2 DCID tổ chức cất nóc Tòa nhà văn phòng ICT 2 thuộc công trình Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động Công ty năm 2021 Lễ ra quân đầu năm 2021 tại công trình Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) Khánh thành Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng DCID – Tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên Quý IV năm 2020.
Trang chủ Tin tức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động Công ty năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động Công ty năm 2021

Sáng ngày 27/02/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng (DCID) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở làm việc Công ty địa chỉ tại 162A Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Về dự Đại hội có ông Trần Phước Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; các Ông, bà thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát cùng sự có mặt đông đủ của quý vị cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự đại diện cho 98,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội cổ đông năm 2021, thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Trần Phước Tuấn báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua:

– Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;

– Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

– Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.

– Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2021 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại hội Cổ đông năm 2021

 

 

 

 

 

Tiếp theo Đại hội Cổ đông thường niên, vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày, DCID đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021. Mặc dù trong năm 2020 do nhiều yếu tố bất lợi tác động như: Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thời tiết không thuận lợi…. nhưng DCID vẫn nổ lực khắc phục những khó khăn, ổn định sản xuất để vừa tạo công việc làm, đảm bảo đời sống cho Người lao động.

Hình ảnh Hội nghị Người lao động năm 2021:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan